» Výsledky zápisu do 1. třídy «

MOŽNOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, KTERÝ OBDRŽEL ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

  •  účastník řízení může prostřednictvím zákonného zástupce podat proti tomuto rozhodnutí odvolání
  •  nutné učinit do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí
  •  odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ dle níže uvedeného vzoru

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka