» SPŠ «

Při ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace působí i Spolek přátel ZŠ Spojenců. Účelem spolku je podpora činnosti Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace (dále jen „škola“), jež spočívá v materiální, finanční a personální pomoci při konkrétních školních programech nebo vlastních projektech ve prospěch školy a jejich žáků. Úplné znění stanov Spolku a další informace o jeho činnosti najdete v záložkách.

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka