» Školní metodik prevence «

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE - Mgr. Ladislav Hrabák

 

E-mail: ladislav.hrabak@zsspojencuol.com

Tel: 588 886 934

Konzultační hodiny:

pondělí 14.15 - 15.00 hod. nebo jindy po předchozí telefonické domluvě

  • tvorba Minimálního preventivního programu

  • poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení již nastalých situací, které by mohly ohrozit zdravý rozvoj žáka

  • minimalizace vzniku a výskytu šikany, agrese, zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování - spoluvytváření bezpečného školního prostředí

  • organizace programů s náplní primární prevence

  

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka