» ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 «

je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoji sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování eventuálně vytvořením profilových sportovních tříd na 2. stupni (od 6. ročníku) základní školy.

Více o škole
Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka