» GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů «

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace, se sídlem tř. Spojenců 702/8, 779 00 Olomouc, IČO: 60338571:

Mgr. Eliška Majorová

Statutární město Olomouc

tel.: +420 588 488 603

poverenec.skoly@olomouc.eu

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka