» Školní psycholog «

Školní psycholog – Mgr. Klára Dušková

 

E-mail: klara.duskova@zsspojencuol.com

Tel.: 739 082 620

Konzultační hodiny pro rodiče:

Středa: 12.00 - 17.00 hod.  nebo jindy po předchozí telefonické domluvě

 

Posláním školního psychologa je včas odhalit příčiny školní neúspěšnosti u žáků, popřípadě vyhledat žáky nadané. Dále poskytovat psychologické poradenství žákům, pedagogům, ale také zákonným zástupcům a rodičům s cílem zajistit bezpečnou a spolupracující atmosféru na škole. Podílet se na zjišťování studijních předpokladů a kariérovém poradenství. Pracovat s třídním kolektivem tak, aby třídní klima bylo podnětné pro všechny žáky. Provádět anonymní anketní šetření spolu s průzkumy, na základě, kterých lze zkvalitňovat systém výuky a přístup k žákům. V neposlední řadě spolupracovat s dalšími organizacemi a zprostředkovávat jejich služby.

Individuální činnost se žákem je zahájena vždy po konzultaci se zákonným zástupcem a po udělení jeho souhlasu k činnosti.

Veškeré poradenské služby jsou pro žáky a zákonné zástupce poskytovány zdarma.

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka