» Školní psycholog «

Rodiče a zákonní zástupci rozhodují svým písemným souhlasem o poradenské činnosti školního psychologa ve vztahu k jednotlivým žákům školy. S průběhem a výsledkem individuální péče jsou seznamováni.

Bez individuálního souhlasu může školní psycholog vstupovat do tříd v případě potřeby školy, a to převážně za účelem skupinové třídní práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů, krizové intervence nebo na poli profesního poradenství.

Vedení školy může určovat další zakázky, které nemají ráz individuální práce s žákem.

Kontakt s psychologem lze sjednat po osobní nebo tel. domluvě v rámci konzultačních hodin, příp. na třídních schůzkách nebo zprostředkovaně za pomoci vyučujících. Školní psycholog úzce spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní školy.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Silvie Kreiselová

 

Email: silvie.kreiselova@ zsspojencuol.com

Tel: 774 037 339

Konzultační hodiny:

(pro objednané po osobní nebo tel. dohodě)

Úterý: 08:00 - 14:00

Čtvrtek: 08:00- 14:00

 Na školního psychologa se mohou žáci školy obrátit v těchto případech:

  • Tíží je situace ve třídě. Cítí se sami a mají pocit, že je ostatní nechápou. Nemají ve třídě kamarády. Někdo jim ubližuje nebo si všimli, že někdo jiný někomu ubližuje a není jim to lhostejné. Mají pocit, že jsou terčem posměchu. Je pro ně obtížné navazovat přátelství a vztahy s vrstevníky ve škole.

  • Snaží se, chtěli by, ale stále se jim nedaří mít pěkné známky. Mají obtíže s pochopením učiva.

  • I v případě jiných okolností, které je v životě trápí a nevědí si s nimi rady (se souhlasem rodiče/zákonného zástupce).

 

Na školního psychologa se mohou rodiče (zákonní zástupci) našich žáků obrátit v těchto případech:

  • Mají pocit, že přes veškerou snahu jejich dítě ve škole selhává.

  • Všimli si u svého dítěte znepokojujících změn v chování.

  • Dítě se svěřilo s problémy ve škole, které považují za závažné.

  • V případě častých konfliktů s dítětem, s jejichž řešením si nevědí rady.

  • V případě problémů v komunikaci s dítětem nebo obav, že jako rodič „selže“.

  • Pokud se vyskytly jakékoliv problémy, které dle rodičů (zákonných zástupců) spadají do kompetencí psychologa.

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka