» Historie školy «

Škola byla postavena v roce 1908 na tehdejší Jánské třídě v Olomouci, později Macharově a nyní třídě Spojenců. Vznikla jako jedna z tzv. jubilejních škol, tj. byla postavená k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I., který byl do svého úřadu uveden v prosinci 1848 právě v Olomouci. Při svém vzniku byla Dívčí obecnou a měšťanskou školou císaře Františka Josefa a vyučovalo se zde německy v pěti třídách obecné a třech třídách měšťanské školy. V roce 1911 byla rozšířena o třetí odbornou školu, zaměřenou na šití.

 

Vznik samostatného Československa v roce 1918 znamenal změnu vyučovacího jazyka. Vyučování v českých třídách školy započalo již 17. prosince 1918. Škola a jednotlivé třídy vykazovaly od počátku velkou aktivitu. Pořádaly se besídky pro rodiče, výstavy ve škole a hromadné návštěvy divadelních i filmových představení. Během roku nacvičila škola jedno až dvě divadelní představení a pořádala obvykle jednu akademii pro veřejnost. Žákovská knihovna, řízená po třídách žákovskou samosprávou, postupně rostla až k počtu kolem tisíce svazků knih. Učitelská knihovna dosáhla počtu kolem 2200 svazků.

 

Pokud jde o sportovní život, vykazovala škola velmi malou aktivitu. V polovině 20. let bylo členy různých tělovýchovných jednot jen 25 žáků, což bylo daleko za olomouckým průměrem. Škola se potýkala i s problémy sociálními. Pořádaly se proto sbírky, které umožnily rozdělit různé ošacení pro 15 až 20% žáků a průměrně 7 až 10% dětí dostávalo příspěvky na stravování. V historii školy je pozoruhodný i vznik feriálních osad - letních pobytů v přírodě. Ředitel Josef Černoch, první ředitel české školy, získal pro tento účel objekt v Domašově nad Bystřicí, který sloužil do té doby jen pro německé děti. Tradice pobytu v přírodě se pak udržela na škole i po roce 1945. Na tuto akci výrazně přispívalo rodičovské sdružení.

 

Zvláštní kapitolou v historii školy představuje rok 1938. 24. října tohoto roku ji zabrala pro svou potřebu armáda. Bylo zde umístěno 600 vojáků a na každém patře ponechána jedna třída jako sklad. Po 14 dnech však vojsko předalo školu zpět původním účelům.

Ve škole nedošlo od jejího postavení k výraznějším stavebním úpravám. Teprve v 70. letech byly zahájeny generální opravy a úpravy školy, které s menšími přestávkami pokračují dodnes.

 

Ředitelé školy:

1918 - 1934  Josef Černoch

1934 - 1935  Alfons Soldán

1935 - 1936  Antonín Rozehnal

1936 - 1938  Alfons Soldán

1938 - 1941  Metoděj Kubíček

1941 - 1945  Adolf Haderka, Richard Heindrich pověřen správou školy

1945 - 1951  Metoděj Kubíček

1951 - 1968  Josef Husička

1968 - 1970  Rostislav Kubáč

1970 - 1976  Josef Kožuchovič

1976 - 1978  PaedDr. Jindřich Kasal

1978 - 1990  Pavla Coufalová

1990 - 1992  PaedDr. Pavel Fišer

1992 - 2018  Mgr. Peter Bazger

2018 -  Mgr. Miluše Zatloukalová

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka