» Provoz a režim školní družiny «

ŠKOLNÍ DRUŽINA

školní rok 2023/2024

 

 

Provoz školní družiny 

Školní družina je určena žákům 1. stupně.

Žáci 5. tříd jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování. 

RANNÍ od 6.10 hodin do 7.40 hodin, kdy vstup do školy je umožněn nejpozději do 7.20 hodin.

Po skončení vyučování ODPOLEDNÍ od 11.40 hodin do 16.30 hodin.

 

Z ranní družiny vychovatelka předává žáky do tříd, po skončení vyučování předává vyučující žáky vychovatelce.

 

REŽIM DNE

6.10 – 7.40 hod.                        RANNÍ DRUŽINA

příchod dětí do ranní družiny do 7.20 hod., volné rekreační činnosti

7.40 hod.                                   odchod účastníků do tříd

 

11.40 – 16.30 hod.                    ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 

11.40 – 13.40 hod.    

Příprava na oběd (dle rozvrhů jednotlivých tříd), hygiena, mytí rukou, kultura stolování

REKREAČNÍ ČINNOSTI – činnosti po vyučování – individuální a kolektivní hry

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI – k zajištění klidu po obědě, předčítání pohádek, odpočinek na koberci, klidné stolní a společenské hry, vyzvedávání dětí

 

13.40 – 14.40 hod.                

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

1.-3. r.: každý den 13.40 - 14.40 hod.

4.-5.r.: po, út, pá 13.40 - 14.40 hod.; čt, pá 13.50 - 14.50 hod. 

– konají se v oblastech: společenskovědních (lidové tradice, významné dny, chování ke spolužákům, zdraví životní styl ...), pracovně technické (zásady dodržování bezpečnosti práce, práce s nůžkami, lepidlem, seznamování s různými materiály ...), přírodovědní (pozorování přírody a jejich proměn, práce s přírodními materiály, soutěže s přírodní tematikou ...), esteticko výchovné (výtvarné, hudební, literární), sportovní (rozvíjení pohybových schopností, ochrana zdraví, pravidla sportovních her ..., NENÍ MOŽNÉ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ.

 

15.00 – 16.00 hod.                 

KROUŽKY ŠD

V této době lze vyzvedávat účastníky (děti), které nejsou přihlášené do kroužků. Děti, které jsou zapojené do činnosti kroužků, lze vyzvedávat až po jejich skončení.  

 

16.00 – 16.30                 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ – prolíná se v průběhu ostatních činností formou nenásilného prohlubování získaných znalostí a dovedností (hry na paměť a postřeh, hry se slovy a čísly ...)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTI

Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup školy povolen. Účastníky (děti) si mohou rodiče vyzvednout pouze prostřednictvím videotelefonu.

Jakoukoliv změnu ve vyzvedávání dětí je nutné předem napsat na adresu družinového
e-mailu
skolni.druzina@zsspojencuol.com do 10 hodin příslušného dne. Text musí obsahovat: den, čas odchodu, popřípadě kdo si účastníka vyzvedne. Od této chvíle přebírá zákonný zástupce plnou odpovědnost.

 

Je přísně ZAKÁZÁNO pouštět účastníka na základě telefonického rozhovoru, sms zprávy nebo neprokázaného e-mailu.

 

VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD

- po obědě do 13.40 hodin ve svém oddělení

V době od 13.40 do 14.40 hodin NENÍ možné vyzvedávání.

Od 15.00 do 16.30 hodin je možné vyzvedávání ve svém oddělení, pokud není účastník v kroužku.

 

PLATBA ŠD

Za ŠD se platí vždy pololetní poplatek:

září - leden 2024                          500 Kč                       platba nejpozději do 30. září 2023

únor - červen 2024                      500 Kč                       platba nejpozději do 31. ledna 2024

 

Danou částku uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 1805343339/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka, třídu – úplata ŠD.

 

Vybavení dětí do ŠD

  • převlečení (vhodné k ročnímu období), které budou mít účastníci k dispozici ve své šatně;
  • 1 balení papírových kapesníčků, 1 balení papírových kuchyňských utěrek;
  • pití a svačinu na odpoledne

 

Za cenné předměty včetně hraček nenese školní družina odpovědnost.

 

 

Tyto pokyny jsou součástí provozního řádu ŠD a jsou platné od 4. 9. 2023.

 

Vypracovala:

Bc. Jovana Málek Taševská

vedoucí vychovatelka

 

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka