» Volná pracovní místa «

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace

tř. Spojenců 702/8, 779 00 Olomouc

t: 585225317, 585225611, ID: jnkmazs

zsspojencuol@seznam.cz

 

HLEDÁ:

 

Pracovní pozice: správce sportovní areálu

Pracovně právní vztah: dohoda o provedení práce

Odměna: 105,- / 120,- Kč/hod. (pracovní dny/so, ne, svátky)       

Předpokládaná doba trvání práce: do konce října 2021

Předpokládaný rozsah pracovních hodin: dle dohody

Pracovní doba: dána provozní dobou sportoviště

 

Provozní doba sportoviště:

Pracovní dny

Soboty, neděle a svátky

Duben             16.30 – 19.00

9.00 – 19.00

Květen            16.30 – 19.00

9.00 – 19.00

Červen            16.30 – 19.00

9.00 – 19.00

Červenec          9.00 – 20.00

9.00 – 20.00

Srpen                9.00 – 20.00

9.00 – 20.00

Září                 16.30 – 19.00

9.00 – 19.00

Říjen               16.30 – 18.00

9.00 – 18.00

 

V případě nepříznivého počasí z technických a bezpečnostních důvodů škola hřiště uzavírá.

 

 Náplň činnosti správce hřiště:

  • kontroluje dodržování provozního řádu, na hřišti se chová odpovědně a vstřícně, je si vědom, že pracuje ve školním areálu s dětmi a mládeží;
  • ve školním areálu nekouří a nekonzumuje alkoholické nápoje, ke svěřenému majetku přistupuje jako řádný správce;
  • vede sešit výpůjček;
  • podle inventárního seznamu kontroluje přidělené sportovní potřeby a nářadí. Tyto sportovní potřeby půjčuje zdarma zájemcům na hřišti (míče, sítě apod.);
  • kontroluje vodovodní uzávěr na budově školy, který slouží k osvěžení a umytí rukou,

zvláště v teplých měsících;

  • každé poškození herních prvků hlásí správce hřiště panu školníkovi nebo ředitelce školy;
  • dbá průběžně o čistotu a pořádek v celém sportovním areálu i kolem relaxačních míst;
  • vykovává svou práci v souladu s rozpisem své pracovní doby a na konci měsíce předkládá ŘŠ výkaz odpracovaných hodin.

 

Kontaktní osoba:                      Mgr. Miluše Zatloukalová, ŘŠ, t.: 721041647                 

 

                                              

 

 

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka