» Ocenění «

 

Při příležitosti Dne učitelů 28.3.2023 byla děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Vejtěchem Regecem Ph. D. naší kolegyni Mgr. Daniele Smékalové udělena Cena děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Toto ocenění je poděkovaním za její dlouholetou pedagogickou práci, která přesahuje rámec naší školy a přispívá k šíření jejího dobrého jména v rámci Olomouce, ale i prestiže učitelského povolání v očích veřejnosti. 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka