» Změna úplaty ve školní družině «

Vážení rodiče,

od ledna 2020 dochází ke změně formy úplaty ve školní družině. Dosavadní přímá platba v hotovosti se ruší a nahrazuje se bankovním převodem na číslo účtu 1805343339/0800. Výše úplaty zůstává ve stejné výši, tj. 200,- Kč/pololetí, které za období únor – červen prosíme zaslat na účet školy do 15. 2. 2020.  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte – úplata ŠD.  

Vybrané finanční prostředky se využívají na zkvalitnění činnosti školní družiny, resp. na nákup spotřebního materiálu pro děti, společenské hry, stavebnice, apod.   

Omlouváme se Vám tímto za případné komplikace a děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy