» Organizace konce školního roku 2019/2020 – 2. stupeň «

Organizace konce školního roku 2019/2020 – 2. stupeň

 

Žáci 2. stupně v pondělí 29. 6. 2020 nemají konzultační činnost a do školy se dostaví30. 6. 2020 na 8.15 hod. za účelem převzetí vysvědčení. Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A budou vstupovat do školy hlavním vchodem, ostatní třídy vchodem ze školního hřiště. Žáci se nebudou přezouvat. Pro vysvědčení se v tento den a ve stejném čase mohou dostavit také žáci, kteří se dosud socializačních a konzultačních činností ve škole neúčastnili, ale musí při vstupu do školy předložit čestné prohlášení, že nepřišli do styku s infekčním respiračním onemocněním. Po celou dobu pobytu ve škole budou mít všichni žáci nasazenou roušku. Předání vysvědčení proběhne do 9.00 hod. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

Obědy škola žákům 2. stupně na pondělí 29. 6. 2020 hromadně odhlásí. V úterý 30. 6. budou žáci dostávat oběd formou balíčku (řízek a chléb, ….). Případnou odhlášku tohoto obědu si rodiče (žáci) řeší individuálně ve ŠJ Heyrovského. Odhlášku je třeba provést do středy 24. 6. 2020.