» Organizace konce školního roku 2019/2020 – 1. stupeň «

Organizace konce školního roku 2019/2020 – 1. stupeň

 

Pro žáky 1. a 2. tříd zůstává v pondělí 29. 6. 2020 zachovaný stávající harmonogram (zachovány jsou časy i vchody). Zůstává i odpolední hlídání.

Žáci 3. - 5. tříd budou mít v pondělí 29. 6. 2020 zkrácené vyučování do 12.00 hod. Do této doby budou i odstravovaní. Žáci 3. ročníku zařazení do skupiny s odpoledním hlídáním budou mít po 12 hod. zajištěno hlídání.

V úterý 30. 6. 2020 proběhne předávání vysvědčení. Příchod žáků 1. – 5. tříd do školy bude dle níže uvedeného časového harmonogramu a bez přezouvání. Pro vysvědčení se v tento den mohou dostavit také žáci, kteří se dosud činností ve škole neúčastnili, ale musí při vstupu do školy předložit čestné prohlášení, že nepřišli do styku s infekčním respiračním onemocněním. Po celou dobu pobytu ve škole budou mít všichni žáci nasazenou roušku. Předání vysvědčení proběhne do 9.00 hod. Následovat bude odchod domů. Žáci 1. – 3. ročníku budou mít zajištěno hlídání do příchodu rodičů. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

V úterý 30. 6. budou žáci dostávat oběd formou balíčku (řízek a chléb, ….). Případnou odhlášku tohoto obědu si rodiče musí řešit individuálně ve ŠJ Heyrovského. Odhlášku je třeba provést do středy 24. 6. 2020.

 

1.A – 7.40 hod. – hlavní vchod

1.B – 7.50 hod. – hlavní vchod

2.A – 7.40 hod. – hřiště

2.B – 7.50 hod. – hřiště

3.A – 7.40 hod. – hřiště

3.B – 7.50 hod. – hřiště

4.A – 7.55 hod. – hřiště

4.B – 8.00 hod. – hřiště

5.A – 8.00 hod. – hřiště

5.B – 7.55 hod. – hlavní vchod

5.C – 8.00 hod. – hlavní vchod