» MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ «

S účinností od 10. 9. 2020 do odvolání se nařizuje ve vnitřních společných prostorách školy s výjimkou učeben povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének(respirátor, rouška, ústenka, ….).