» Méně testování «

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách.  Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: 

  • Preventivní antigenní test ve školách, kde doposud probíhal s frekvencí dvakrát týdně, se nově od 3. 5. bude provádět s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (u většiny v pondělí).
  • Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
  • Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Ti, kteří budou testovaní v jiný den než v pondělí, se musí předem domluvit s třídním učitelem. Toto testování bude probíhat v obvyklých časech (7.40 hod. a 8.00 hod.) nebo dle domluvy výhradně v testovací místnosti se vstupem od parku. 

Děkuji Vám za dosavadní skvělou spolupráci. Všechny děti, které testováním prochází, jsou velmi šikovné, ale snížení počtu testování je určitě pozitivní informace i pro ně. Ostatní hygienická opatření zůstala v platnosti, tedy i kontroverzní celodenní nošení roušky. Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny.

 

V Olomouci 30.4.2021                                         Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka