» Konzultační třídní schůzky 11.1.2022 «

Organizace třídních schůzek

Dne 11.1.2022 se konají konzultační třídní schůzky od 17.00 hod. do 18.30 hod. prezenční formou, tj. ve škole.

V devátém ročníku třídním schůzkám předchází společné setkání rodičů s výchovnou poradkyní k otázkám přijímacího řízení na SŠ (přihlášky na SŠ, termíny pro odevzdání přihlášek, přijímací zkoušky, zápisové lístky, postup v případě přijetí, postup v případě nepřijetí, …..), a to v časech:

IX.A - 16.15 - 16.45 hod. v kmenové třídě

IX.B - 16.50 - 17.20 hod.  v kmenové třídě

 

Všichni účastníci (učitelé i rodiče) musí mít po celou dobu konání schůzek nasazený respirátor.

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka