» Aktualizace školního řádu «

Ředitelka školy zveřejňuje aktualizovaný školní řád. Aktualizace zavádí do školního řádu pojmy "elektronická žákovská knížka" a "distanční výuka". Nově upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců v souvislostí s distanční výukou, rozšiřuje Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání o hodnocení v době distanční výuky, upravuje pojmosloví. Veškeré změny oproti výchozímu textu jsou vyznačeny červeně.  

 

V Olomouci 14.10.2020

 

Mgr. Miluše Zatloukalová

        ředitelka školy