» VÝSLEDKY ZÁPISU do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 «

Vážení rodiče,

v termínu pro podání žádostí bylo na Základní školu Olomouc, tř. Spojenců 8 podáno celkem 83 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky. Žádosti o odklad jsou aktuálně v řešení a ředitelka školy jim vyhoví, jakmile zákonní zástupci dítěte doloží všechna potřebná doporučení.

Seznam přijatých dětí  - viz. dokumet Rozhodnutí o přijetí k ZV od šk. roku 2020-2021