» Rotační výuka pro žáky 1. stupně od 12. 4. 2021 «

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční forma výuky pro žáky 1. stupně v rotačním schématu. V podmínkách naší školy to znamená, že v tento den přijdou do školy žáci:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.

 

skupina

týden 12.-16.4.

týden 19.-23.10.

další týdny

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

prezenční výuka ve škole podle stálého rozvrhu na rok 20/21

distanční výuka doma podle upraveného rozvrhu

 

pravidelné střídání podle předchozího schématu

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

distanční výuka doma podle upraveného rozvrhu

prezenční výuka ve škole podle stálého rozvrhu na rok 20/21

  

Žáci ostatních tříd budou jako doposud vzděláváni distančně. Po týdnu se skupiny vymění, tj. do školy půjdou žáci B tříd.

Návrat dětí do školy doprovází režimová opatření, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví také testování žáků a zaměstnanců školy neinvazivními antigenní testy pro samoodběr z okraje nosu, kterými se bude testovat 2x týdně. V naší škole to bude v pondělí a čtvrtekPřítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Nadále je nutné dbát na dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a dalších školních prostor. V budově školy musí mít žáci chirurgickou roušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor. Organizace provozu bude nastavena tak, aby se minimalizovalo potkávání dětí z různých tříd.

Bližší informace k testování, provozu školy a školní družiny obdržíte prostřednictvím třídního učitele emailem.

 

Současně uvádíme odkaz na webové stránky, ze kterých lze čerpat další informace.

https://testovani.edu.cz/

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka