» Provoz školy od 13.9. «

Od 13. 9. 2021 se ve školách a školských zařízeních neprovádí screeningového testování dětí a žáků.

 

Pokud žák sedí v lavici v době vyučovací hodiny, nemusí mít nasazenou roušku nebo respirátor. Ve společných prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

 

V případě, kdy žák odmítne nosit roušku, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání. Žák není automaticky omluven ze vzdělávání a zákonný zástupce musí jeho neúčast omluvit dle pravidel stanovených ve školním řádu.

 

Při výuce plavání v rámci základního plaveckého výcviku žáků 2. a 3. ročníku a v rámci Sportovní výchovy na 2. stupni nebude dále vyžadováno potvrzení o negativním testu.

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka