» Přijímačky - s testem na Covid-19 «

ROZPIS TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU ZA ÚČELEM ÚČASTI NA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 27.4.2021

Třída

Čas

Příchod do školy

Testovací místnost

9. A

14.15 hod.

vchod přes hřiště

tělocvična (vchod přes kabinet)

9. B

13.45 hod.

vchod přes hřiště

 

jazykovka (suterén)

9. C

13.30 hod.

vchod přes hřiště

tělocvična (vchod přes kabinet)

 

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID -19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. 

Nastavení organizace je odvislé od toho, zda se od 26. 4. obnoví prezenční výuka na 2. st. v rotačním schématu nebo ne.

Nastat mohou 2 varianty:

Nedojde k obnovení výuky pro 2. st. v rotačním schématu – pak testujeme 9.r. v úterý 27.4., 5. B a 7.r. – ve čtvrtek 29.4. v odpoledních hodinách po ukončení online výuky. Žáci 5.A budou otestovaní v rámci týdenního testování před příchodem do školy ve čtvrtek 29.4.

Dojde k obnovení výuky pro 2. st. v rotačním schématu – pak testujeme v úterý 27.4. žáky 9.C, ve středu 28.4. žáky 9.A a 9.B, ve čtvrtek 29.4. vybrané žáky 5.A, 5.B, 7.A, 7.B všechny v dopoledních hodinách.

ZŠ na základě provedeného testu vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.  Uchazeči o vzdělávání ve střední škole nemusí využít možnosti testování ve škole, ale mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést k přijímací zkoušce doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.              

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

                                                    

UPRAVENÉ TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021


2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka