» Přijímací řízení na SŠ «

12. dubna 2022 (út)

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělávání

– 1. termín

13. dubna 2022 (st)

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělávání

– 2. termín

 

19. dubna 2022 (út)

Jednotná přijímací zkouška pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín

20. dubna 2022 (st)

Jednotná přijímací zkouška pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 2. termín

 

10. května 2022 (út)

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

11. května 2022 (st)

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka