» Organizace výuky na 1. stupni od 17. 5. 2021 «

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, tj. v pondělí 17.5.2021 je obnovena prezenční výuka na 1. stupni v plném rozsahu podle rozvrhů platných pro školní rok 2020/2021.

Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz od 17.5.2021 bude v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení. V našich podmínkách to znamená, že ranní družina bude zajišťována od 6.10 hod. do 7.40 hod. s příchodem nejpozději do 7.20 hod., odpolední do 16.30 hod. s běžným rozdělením dětí do oddělení. Obnovujeme činnost školní družiny pro přihlášené žáky 4. tříd.  

Preventivní antigenní testování žáků 1. stupně bude nadále probíhat 1x týdně. Škola obdržela pro testování antigenní testy FlowFlex, které jsou principiálně stejné jako doposud používané SingClean. V příloze přikládáme informační letáček. Testování dětí přicházejících do ranní družiny bude probíhat průběžně, tak jak děti budou postupně přicházet. Třídy se již nebudou testovat na skupiny. V pondělí v 7.40 hod. bude otestována vždy celá třída. Bohužel ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

Online zápis
Online zápis do školy
Virtuální prohlídka