» Domácí příprava na období 22. 6. - 26. 6. 2020 «

Vážení rodiče, milí žáci,

v následujícím týdnu již nebudeme plošně zadávat žádné požadavky na domácí přípravu, proto zde již nenajdete žádné tabulky. V některých případech může probíhat komunikace mezi učitelem a žákem na individuální úrovni formou emailu nebo při jejich docházce do školy, s cílem doplnit chybějící podklady k závěrečnému hodnocení. Většina žáků se snažila po dobu 14 týdnů svědomitě plnit své povinnosti, posílat vyučujícím práce k hodnocení, případně navštěvovat online hodiny. Tohoto přístupu si velmi vážíme. Přístup žáků k domácí přípravě tak bude zohledněn i v závěrečném hodnocení.

Do pondělí 22. 6. 2020 najdete v Bakalářích nejen hodnocení těch prací, které žáci za tímto účelem zasílali vyučujícím, ale i konečné hodnocení žáků za druhé pololetí v jednotlivých předmětech. Bohužel nelze organizovat závěrečné konzultace pro rodiče v budově školy, proto volíme tuto formu, jak seznámit zákonné zástupce s hodnocením svých dětí konečnou známkou na vysvědčení.