» Činnosti «

ŠKOLNÍ DRUŽINA

školní rok 2019/2020

 

 

Telefonní kontakt do ŠD - 778 001 159

Vedoucí vychovatelka: VĚRA VYROUBALOVÁ

Počet oddělení: 5Naplňování oddělení:

5 oddělení po 30 žácích

celkem 150 žáků

 

Personální zajištění:         

1. oddělení

Bc. Jovana Málek Taševská

2. oddělení

Věra Vyroubalová

3. oddělení

Mgr. Adriana Kyntlová

4. oddělení

Martina Lysá

5. oddělení

Kristýna Šanová

 

Provozní doba ŠD:

PO

6.10 – 7. 40 hod.

11.40 – 16.30 hod.

ÚT

6.10 – 7. 40 hod.

11.40 – 16.30 hod.

ST

6.10 – 7. 40 hod.

11.40 – 16.30 hod.

ČT

6.10 – 7. 40 hod.

11.40 – 16.30 hod.

6.10 – 7. 40 hod.

11.40 – 16.30 hod.

 

Režim ŠD:

6.10 –  7.40

 • příchod do ŠD do 7.20 hod.

 • převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

11.40 – 13.45

 • předávání dětí, osobní hygiena, oběd

 • odpočinková činnost – volné hry dle zájmu dětí

 • vyprávění na volné téma

 • hry na koberci, stolní společenské hry, besedy, četba na pokračování, komunitní kruh, tematické rozhovory

13.45 – 15.00
 • zájmové činnosti – aktivity z oblasti výtvarné, hudební, pracovnětechnické, sportovní, přírodovědné, dopravní, literární, společenskovědní, sebeobslužné

 • pobyt na čerstvém vzduchu, pohybové hry

 • příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek, hlavolamů a osmisměrek

15.00 – 16.30

 • nabídka zájmových aktivit pro žáky ŠD (kroužky)

 • osobní hygiena, svačina, rekreační činnosti, stolní hry, vypracování domácích úkolů, postupný odchod dětí domů

 • úklid osobních věcí a uspořádání herního prostoru ve třídě

 

 

Jídelníček
pro aktuální
týden

Zobrazit