» Volby do školské rady «

Oznámení o konání řádných voleb členů Rady školy při ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace

Řádné volby členů Rady školy při ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 proběhnou  

15. září 2020, od 17.00 – 18.00 hodin v rámci třídních schůzek.

Volba 2 členů zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne hlasováním do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák – jeden hlas).  Hlasovací lístek obdrží zákonný zástupce 15. září 2020 v rámci třídních schůzek. Zákonný zástupce má právo výběru vlastních kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů Rady školy probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 22. září 2020.

 

Kandidáti do Rady školy za zákonné zástupce:

paní Mgr. Sylvie Sofková

pan Petr Koutný

 

Další kandidáty z řad rodičů lze navrhnout do pátku 11. září 2020, a to písemnou formou v zalepené obálce do schránky školy nebo emailem na adresu školy zsspojencuol@seznam.cz.  

 

Členové přípravného výboru:

pan Mgr. Ivo Motýl

pan Mgr. Kateřina Ludvíková

pan Mgr. Miroslav Navrátil